Κιθ Χαφ Tag

  • All
  • Παραστάσεις

Πού βρίσκεται η αλήθεια όταν δυο άνθρωποι διηγούνται τα ίδια γεγονότα, ο καθένας από τη σκοπιά του;...